| امروز شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳ |
سرخط خبرها:

سرویس مقالات »

چرا باید به علوم انسانی توجه ویژه کرد؟

علوم انسانی در زمان حاضر، شأن خود را در جامعه ما ندارد و نسبت به علوم پزشكی، علوم مهندسی و علوم پايه از رونق بسيار كمتری برخوردار است؛ درحالی‌که...

هندسه فرهنگی تمدن اسلامی در قرآن

پایان‌نامه کارشناسی ارشد «هندسه فرهنگی تمدن اسلامی در قرآن» توسط کامران ملایی نگاشته و محمد شعبانپور، استاد راهنما و عبدالقادر پریز، استاد مشاور این رساله در دانشگاه علامه طباطبائی بودند.

موضوع‌شناسی ربا در اقتصاد اسلامی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد «موضوع‌شناسی ربا در اقتصاد اسلامی» توسط محمدامیر نوری نگاشته و آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، استاد راهنما و تقی ابراهیمی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری...

نقش مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در کاربردی کردن علوم انسانی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد «توسعه مدل‌سازی قدرت بازار» توسط ملیکا کیاشمشکی نگاشته و هدی محسنی، استاد راهنما و پروین احمدی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه الزهرا(س) بودند.
هندسه فرهنگی تمدن اسلامی در قرآن
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «هندسه فرهنگی تمدن اسلامی در قرآن» توسط کامران ملایی نگاشته و محمد شعبانپور، استاد راهنما و عبدالقادر پریز، استاد مشاور این رساله در دانشگاه علامه طباطبائی بودند.
24 مهر 1397
موضوع‌شناسی ربا در اقتصاد اسلامی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «موضوع‌شناسی ربا در اقتصاد اسلامی» توسط محمدامیر نوری نگاشته و آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، استاد راهنما و تقی ابراهیمی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی بودند.
21 مهر 1397
نقش مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در کاربردی کردن علوم انسانی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «توسعه مدل‌سازی قدرت بازار» توسط ملیکا کیاشمشکی نگاشته و هدی محسنی، استاد راهنما و پروین احمدی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه الزهرا(س) بودند.
17 مهر 1397
توسعه مدل‌سازی قدرت بازار
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «توسعه مدل‌سازی قدرت بازار» توسط سعید سالارخیلی نگاشته و اصغر اکبری فرود، استاد راهنما و رضا کی‌پور، استاد مشاور این رساله در دانشگاه سمنان بودند.
15 مهر 1397
پایان‌نامه «چالش نظام قضایی شرعی و عرفی در ایران» دفاع می‌شود
از پایان‌نامه «چالش نظام قضایی شرعی و عرفی در ایران و تبیین پیامدهای آن» به قلم حسینعلی تحویلداری در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و ادیان، دفاع می شود.
10 مهر 1397
تبیین مبانی کلامی فلسفی علامه مخبر دزفولی و کاربست آن در تمدن‌سازی اسلامی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «تبیین مبانی کلامی فلسفی علامه مخبر دزفولی و کاربست آن در تمدن سازی اسلامی» توسط حمزه سالارنیا نگاشته و عبدالحسین خسروپناه، استاد راهنما و عبدالکریم بهجت پور، استاد مشاور این رساله در دانشگاه معارف اسلامی قم، بودند
9 مهر 1397
مطالعه زبان تصویر در اندیشه و شعر مولانا
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «مطالعه زبان تصویر در اندیشه و شعر مولانا» توسط افشین اسمعیلی نگاشته و پروین هانی طبایی، استاد راهنما این رساله در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بود.
8 مهر 1397
صلح از منظر صدرالمتألهین شیرازی
شریف لک زایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نجمه کیخا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، مقاله ای با عنوان «صلح از منظر صدرالمتألهین شیرازی» نگاشته اند که در شماره یکم فصلنامه حکمت اسلامی منتشر شده است.
4 مهر 1397
بررسی تطبیقی وجود مادی و مجرد در فلسفه، عرفان و کلام اسلامی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی تطبیقی وجود مادی و مجرد در فلسفه، عرفان و کلام اسلامی» توسط روح الله غفاری نگاشته و مرتضی عرفانی، استاد راهنما و دادخدا خدایار، استاد مشاور این رساله در دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات، بودند
3 مهر 1397
راهکار امام خمینی(ره) برای ایجاد صلح و جهان عاری از خشونت
شریف لک‌زایی و رضا لک‌زایی مقاله ای با عنوان «راهکار امام خمینی(ره) برای ایجاد صلح و جهان عاری از خشونت» نگاشته اند که در شماره 9 فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام منتشر شد.
3 مهر 1397
علم دینی: مقایسه نظریه‌های مهدی گلشنی و آیت‌الله جوادی‌آملی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «علم دینی: مقایسه نظریه‌های مهدی گلشنی و آیت الله جوادی آملی» توسط مرضیه فاخری نگاشته و مصطفی تقوی، استاد راهنما این رساله در دانشگاه صنعتی شریف بود.
21 شهریور 1397
بررسی و نقد نقش تفسیر علمی در احیاء و شکوفایی تمدن نوین اسلامی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی و نقد نقش تفسیر علمی در احیاء و شکوفایی تمدن نوین اسلامی» توسط رضا رفیعی نگاشته و داود معماری، استاد راهنما و هادی فنایی نعمت سرا، استاد مشاور این رساله در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، بودند.
18 شهریور 1397
ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان
مقاله ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان به قلم رضا عیسی نیا، هیات علمی گروه علوم سیاسی، در فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی منتشر شده است.
17 شهریور 1397
چرا باید به علوم انسانی توجه ویژه کرد؟
علوم انسانی در زمان حاضر، شأن خود را در جامعه ما ندارد و نسبت به علوم پزشكی، علوم مهندسی و علوم پايه از رونق بسيار كمتری برخوردار است؛ درحالی‌که به دلایلی این علوم نقش مهمی در اعتلای جامعه اسلامی ما دارند.
13 شهریور 1397
«خوانش معماری در هفت پیکر نظامی با رویکرد اسطوره‌شناسی»
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «خوانش معماری در هفت پیکر نظامی با رویکرد اسطوره‌شناسی» توسط سپیده احمدخانی نگاشته و مهرداد قیومی بیدهندی، استاد راهنما و ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق، استاد مشاور این رساله در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، بودند.
12 شهریور 1397
طراحی و تبیین مدل اخلاق کار اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی
رساله دکتری «طراحی و تبیین مدل اخلاق کار اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی و واسطه‌گری دل‌بستگی و ارزش‌های شغلی» توسط آزاده علوی نگاشته و علیرضا موغلی، استاد راهنما و سیدرضا سیدجوادین و سیدعلی اکبر احمدی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه پیام نور استان...
11 شهریور 1397
درآمدی بر طبقه‌بندی‌های اندیشه اسلامی
نجف لک‌زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مقاله ای با عنوان «درآمدی بر طبقه بندی های اندیشه اسلامی» در شماره 61 فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکومت اسلامی، نگاشته است.
11 شهریور 1397
پایان‌نامه روش‌شناسی فقه حکومتی دفاع شد
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «روش‌شناسی فقه حکومتی» توسط سید مهدی مرتضوی نژاد نگاشته و سیدمحمد مهدی میرباقری، استاد راهنما و حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسینی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه امام صادق(ع) بودند.
10 شهریور 1397
تحلیل محتوای خطبه غدیر
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «تحلیل محتوای خطبه غدیر» توسط سیده زینب حسینی زاده نگاشته و فتحیه فتاحی زاده، استاد راهنما و محمد جانی پور، استاد مشاور این رساله در دانشگاه الزهرا(س) بودند.
7 شهریور 1397
مبانی و راهبردهای «تحول انسان» در فلسفه صدرایی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «مبانی و راهبردهای «تحول انسان» در فلسفه صدرایی» توسط طیبه امامی نگاشته و رضا رضازاده، استاد راهنما و شمس اله سراج، استاد مشاور این رساله در دانشگاه ایلام بودند.
6 شهریور 1397
بازخوانی گفتمان دوره نوزایی تمدن اسلامی با تأکید بر مقایسه روش‌شناسی زکریای رازی و ابونصر فارابی
مسعود مطهری نسب، عليرضا آقاحسينی و محمد بیدهندی مقاله‌ای با عنوان «بازخوانی گفتمان علمی دوره نوزايی تمدن اسلامی با تأكيد بر مقايسه روش‌شناسی علمی زكريای رازی و ابونصر فارابی» نگاشته اند.
5 شهریور 1397
بررسی دیدگاه‌های رایج درباره انحطاط تمدن اسلامی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی دیدگاه‌های رایج درباره انحطاط تمدن اسلامی» توسط زهرا صانعی نگاشته و فاطمه جان احمدی، استاد راهنما و سیدضیاءالدین میرمحمدی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه معارف اسلامی قم، بودند.
4 شهریور 1397
مبانی نظری تمدن اسلامی در قرآن و حدیث
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «مبانی نظری تمدن اسلامی در قرآن و حدیث» توسط فریدون رضایی نگاشته و سهراب مروتی، استاد راهنما و فرحناز وحیدنیا، استاد مشاور این رساله در موسسه آموزش عالی باختر ایلام، بودند.
27 مرداد 1397
بررسی فقهی و حقوقی وضع ویژه نکاح و آثار آن
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی فقهی و حقوقی وضع ویژه نکاح و آثار آن» توسط مصطفی وحید زاده نگاشته و ابراهیم یاقوتی، استاد راهنما این رساله در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بود.
23 مرداد 1397
مصادر علوم اهل بیت و ائمه معصومین(ع)
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «مصادر علوم اهل بیت(ع) و ائمه معصومین(ع)» توسط سلطان علی صفرزاده نگاشته و محمدرضا مصطفی پور، استاد راهنما و علی اسدی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه بودند.
21 مرداد 1397
تبیین غایت‌شناختی نسبت اُلفت و نظام سیاسی در اسلام
مبنای مشارکت سیاسی شهروندان یک جامعه دینی در یک نظام مردم سالار دینی نه تابعیت از سود و محاسبه عقلانی سود و زیان که بر الفت و دوستی دوسطحی شهروندان با یکدیگر استوار شده است.
16 مرداد 1397
تبیین و مقایسه دیدگاه ارسطو و ملاصدرا در فلسفه سیاسی
پایان نامه کارشناسی ارشد «تبیین و مقایسه دیدگاه ارسطو و ملاصدرا در فلسفه سیاسی» توسط مهدی قهرمان نوه‌سی نگاشته و محمد بیدهندی، استاد راهنما و سید مهدی امامی‌جمعه، استاد مشاور این رساله در دانشگاه اصفهان بودند.
16 مرداد 1397
«آزادی» مفهومی پرتأمل در میان اندیشمندان عصر مشروطه/ علمای مشروطه از مظاهر آزادی غربی در رنج بودند
آزادی در مشروطه در میان دستاوردهای مشروطه یعنی قانون اساسی و مجلس و در کنار مساوات و نوع رابطه‌ای که اولا با دین، ثانیا با استبداد و ثالثا با استعمار و در نهایت پیشرفت و عقب‌ماندگی جامعه ایرانی ایفاء می‌کند؛ محل تامل و نزاع...
15 مرداد 1397
اندیشه آزادی در آراء متفکران مشروطه
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «اندیشه آزادی در آراء متفکران مشروطه» توسط سیدمحمدحسن نعمتی نگاشته و ناصر جمالزاده، استاد راهنما و فرشاد شریعت، استاد مشاور این رساله در دانشگاه امام صادق(ع) بودند.
15 مرداد 1397
تقابل مشروطه‌خواهی و مشروعه طلبی در رخداد انقلاب مشروطه و پیامدهای آن در حقوق عمومی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «تقابل مشروطه‌خواهی و مشروعه طلبی در رخداد انقلاب مشروطه و پیامدهای آن در حقوق عمومی» توسط رضا عباسی نگاشته و بابک باصری، استاد راهنما این رساله در دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت بود.
14 مرداد 1397
رابطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از منظر اسلام
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «رابطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از منظر اسلام» توسط علیرضا حیدری زاد نگاشته و رضا نیک‌خواه، استاد راهنما این رساله در دانشگاه ارومیه، بود.
14 مرداد 1397
تفسیر چالش‌های بین‌گفتمانی موزه‌شناختی معاصر و مقایسه آن با گفتمان‌های موزه‌ای هنر اسلامی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «تفسیر چالش‌های بین‌گفتمانی موزه‌شناختی معاصر و مقایسه آن با گفتمان‌های موزه‌ای هنراسلامی» توسط مریم دشتی زاده نگاشته و اصغر جوانی، استاد راهنما و فرزان سجودی، استاد مشاور این رساله دانشگاه هنر اصفهان بودند.
13 مرداد 1397
بررسی عوامل و موانع گسترش حاکمیت اخلاق اسلامی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی عوامل و موانع گسترش حاکمیت اخلاق اسلامی در قرآن و حدیث» توسط سارا ساکی نگاشته و سهراب مروتی، استاد راهنما و جمال فرزندوحی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه ایلام بودند.
10 مرداد 1397
مفهوم نظریه در هنرهای اسلامی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «مفهوم نظریه در هنرهای اسلامی» توسط بهروز عوض‎‌پور نگاشته و بهمن نامور مطلق و فاطمه اکبری اساتید راهنما این رساله دانشگاه هنر اسلامی تبریز بودند.
9 مرداد 1397
تأثیر افلاطون در آرای معرفت‌شناختی شیخ اشراق
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «تأثیر افلاطون در آرای معرفت‌شناختی شیخ اشراق» توسط عباس غلام پور نگاشته شده و محمدتقی یوسفی، استاد راهنما و حسین شرکت توسلی، استاد مشاور این رساله دانشگاه باقرالعلوم(ع) بودند.
8 مرداد 1397
کاربست مبانی معرفت‌شناختی حکمت متعالیه در هنر موسیقی
رساله دکتری تخصصی «کاربست مبانی معرفت‌شناختی حکمت متعالیه در هنر موسیقی» توسط حسن شایسته نگاشته و عبدالحسین خسروپناه، استاد راهنما و سیدمحمد حسین نواب، استاد مشاور این رساله در دانشگاه معارف اسلامی قم بودند.
7 مرداد 1397
جایگاه انسان در نظام هستی از دیدگاه حکمت متعالیه
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «جایگاه انسان در نظام هستی از دیدگاه حکمت متعالیه» توسط سودابه حاجیلو نگاشته و غلامحسین گرامی، استاد راهنما، محمدرضا مصطفی پور استاد مشاور این رساله در دانشگاه معارف اسلامی قم، دانشکده مبانی نظری اسلام، بودند.
6 مرداد 1397
نقش امام رضا(ع) در پیشرفت تمدن اسلامی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «نقش امام رضا(ع) در پیشرفت تمدن اسلامی» توسط احمدقدیمی نگاشته و محمدابراهیم ایزدخواه، استاد راهنما این رساله در دانشگاه قم بود.
3 مرداد 1397
تأثیر مشارکت‌ سیاسی بر پویایی فقه‌ سیاسی شیعه
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «تأثیر مشارکت سیاسی بر پویایی فقه سیاسی شیعه از مشروطیت تا جمهوری اسلامی» توسط رحمان بیاد نگاشته شده و حمداﷲ اكوانی، استاد راهنما و علی باقری دولت آبادی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه یاسوج بودند.
2 مرداد 1397
امنیت اجتماعی زنان؛ آسیب ها و راهبردها
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «امنیت اجتماعی زنان،آسیب‌ها و راهبردها» توسط افروز سبقت نگاشته و محمدمهدی خواجه پور، استاد راهنما این رساله در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی میبد، بود.
31 تیر 1397