| امروز شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳ |
سرخط خبرها:

معرفی استاد؛


دکتر محمدجواد توکلی

محمد جواد توکلی، رتبه اول کنکور ورودی دکترای اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) را کسب و پذیرش دوره امفیل فلسفه اقتصاد از دانشگاه اراسمواس هلند در سال 1382 و پذیرش دوره دکترای فلسفه اقتصاد از دانشگاه اراسمواس هلند در سال 1383 را اخذ نموده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، محمد جواد توکلی، رتبه اول کنکور ورودی دکترای اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) را کسب و پذیرش دوره امفیل فلسفه اقتصاد از دانشگاه اراسمواس هلند در سال ۱۳۸۲ و پذیرش دوره دکترای فلسفه اقتصاد از دانشگاه اراسمواس هلند در سال ۱۳۸۳ را اخذ نموده است.

سوابق:

سوابق تحصیلی:

 • دکتری اقتصاد؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)؛ ۱۳۹۳٫
 • کارشناسی ارشد الهیات و اقتصاد ؛موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۷۹؛
 • امفیل فلسفه اقتصاد، دانشگاه اراسموس هلند ۱۳۸۳(۲۰۰۴)؛
 • کارشناسی الهیات و معارف اسلامی؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۷۳
 • درس خارج

سوابق اجرایی:

 • مدیر مسئول دوفصلنامه علمی-پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۸ تا کنون.
 • دبیر ویژه نامه اقتصاد اسلامی مجله ترویجی معرفت، ۱۳۹۴ تا کنون.
 • معاون علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، ۱۳۹۶
 • عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴٫
 • دبیر پژوهشی گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰
 • دبیر پژوهشی گروه اقتصاد موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفی العالمیه، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴٫
 • پژوهشگر برتر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵٫
 • عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران، از سال ۱۳۹۰٫
 • عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال ۱۳۹۳ تا کنون.
 • عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه المصطفی (ص) از سال ۱۳۹۳ تا کنون.
 • عضو شورای علمی گروه اقتصاد و مدیریت مرکز مطالعات اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۹۴ تا کنون.
 • عضو شورای گروه اقتصاد دانشنامه زن مسلمان، قم، جامعه الزهراء، از ۱۳۹۵٫
 • دبیر علمی همایش نقش جمعیت در تحقق اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۵٫
 • دبیر علمی همایش ملی اخلاق و اقتصاد اسلامی،۱۳۹۲٫
 • عضو کارگروه کشاورزی و امنیت غذائی   و کارگروه نیرو  تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۷-۱۳۸۸).
 • عضو گروه تدوین منشور (مانیفست) جمهوری اسلامی ایران، به سفارش نهاد ریاست جمهوری (۱۳۸۷-۱۳۸۸).
 • عضو شورای علمی همایش های جهاد اقتصادی ، ۱۳۹۰، و تغییرات جمعیتی ، آبان ۱۳۹۲٫

سوابق اجرایی – فرهنگی:

 • حضور به عنوان کارشناس در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ( برنامه رویش/رادیو معارف/۱۳۹۳؛ برنامه مرتبط با سال جهاد اقتصادی/شبکه اول سیما، برنامه فرصت/رادیو معارف/۱۳۹۵؛ برنامه ۱۳۹۵/سیمای قرآن و معارف؛ برنامه فرصت/رادیو معارف/۱۳۹۶)
 • مشارکت در تدوین و انتشار بروشورهای اخلاق کسب و کار با عنوان بازار خوبان
 • انتشار سررسیدهای بازار خوبان جهت ترویج اخلاق کسب و کار
 • راه اندازی وبگاه بازار خوبان جهت انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
 • کارگاه اخلاق کسب و کار، کیش.
 • کارگاه اخلاق کسب و کار، قم، شرکت نفت، تیرماه ۱۳۹۴٫

آثار:

کتاب های منتشر شده:

    خاکریز اقتصادی: خوانشی بر اقتصاد مقاومتی، تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۹۶٫

    اقتصاد جمعیت؛ از اقتصاد متعارف تا اقتصاد مقاومتی، قم، انتشارات وثوق، اردیبهشت ۱۳۹۵٫

    مجموعه مقالات اخلاق و اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۹۴٫

    سازوکار بانکداری اسلامی، قم، انتشارات بین المللی المصطفی، ۱۳۹۲٫

    نقد و نظر اقتصاد اسلامی، سلسله نشست های علمی انجمن اقتصاد اسلامی در سال ۱۳۸۹، قم: انتشارات رواق دانش، زمستان ۱۳۹۰

مقالات منتشر شده:

مقایسه تجربه بانکداری اسلامی در کشور اردن و نظام بانک داری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۸۰٫ مجله معرفت ،شماره های ۴۱ و ۴۲ ، صفحات ۷۷-۸۲ ، ۹۳-۱۰۵ .

بررسی توزیع سود و زیان در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طی دوره ( ۱۳۶۳-۱۳۷۹ ) ، ۱۳۸۱٫ مجله معرفت ،شماره و ۵۳ ، صفحه ۶۶-۸۳ .

واسطه گری مالی در اقتصاد اسلامی ، ۱۳۸۰ . . مجله معرفت ،شماره ۴۱ ، صفحه ۴۷-۶۱ .

بانک اسلامی اردن نمونه ای موفق در اجرای الگوی مشارکت در سود و زیان . دومین همایش اقتصاد اسلامی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۱۳۸۰.

بانک اسلامی اردن نمونه ای موفق در اجرای الگوی مشارکت در سود و زیان . خلاصه مقالات دومین همایش اقتصاد اسلامی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۱۳۸۰، صفحات ۱۴-۱۵.

بانک داری اسلامی در اردن، خلاصه پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۷۹٫ پژوهش و حوزه، شماره ۲، صفحات ۹۶-۱۰۵.

دو مدل برای ایده گرایی در اقتصاد، ۱۳۸۲ . نویسنده:آلن نلسون، معرفت ،شماره ۶۶ ، صفحه ، ۵۳-۵۹ .

اصول و مبانی مقایسه بین ترجمه ای به همراه مقایسه تطبیقی دو ترجمه از کتاب توسعه به مثابه آزادی اثر آمارتیا سن، ۱۳۸۸٫ پژوهش، ۱، ۲۲۴-۱۶۵.

اقتصاد پژوهش؛آسیب شناسی معادلات اقتصادی حاکم بر بازار پژوهش، ۱۳۸۸٫ پژوهش، ۲، ۱۹۱-۱۴۹.

درآمدی بر فلسفه اخلاق تجارت با رویکرد اسلامی ۱۳۸۸، معرفت اقتصادی ، ۱، ۳۲-۷.

سند چشم انداز و شاخصه های اساسی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ۱۳۸۹، چکیده مقالات همایش بین المللی علوم انسانی در ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

روش شناسی مهندسی نظام مالی اسلامی، چکیده مقالات سومین همایش نواندیشی دینی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۳۰ آذر ۱۳۸۹.

آسیب شناسی ساختار انگیزشی و اخلاقی پژوهش در ایران، چکیده مقالات همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۷ دی ۱۳۸۹.

رهیافتی روش شناسانه به امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی، چکیده مقالات همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،

مقالات ارائه شده در همایش های علمی:

مقالات انگلیسی ارائه شده در همایش ها و نشست های علمی خارجی:

۱٫ Multiple Commitments in Economics, Twelfth World Congress of Social Economics, University of Amsterdam,June 7-9,2007.

۲٫ An Introduction to the Moral Commitments of Economic Actors 2005, Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005.

۳٫ Morality as Commitment within the Theory of Structured Rationality, August 2005. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005.

۴٫ Morality and the Concept of Commitment in Economics, April 2006. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005.

۵٫ Morality and social preferences; A review of recent literature on moral preferences November 2006. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005.

۶٫ Multiple commitments in Economics, April 2007. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005, commented by Profs. Mark Blaug.

۷٫ Two Mechanisms of Motivation Crowding Effect April 2008. Presented at Erasmus Institute for Philosophy and Economics PhD Seminar, Erasmus University Rotterdam, April 2005 .

مقالات فارسی ارائه شده در همایش ها و نشست های علمی داخلی:

بانک اسلامی اردن نمونه ای موفق در اجرای الگوی مشارکت در سود و زیان . ارایه شده در دومین همایش اقتصاد اسلامی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۱۳۸۰.

امکان پذیری الگوی متمایز اسلامی –ایرانی پیشرفت، ارائه در همایش ملی الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۹.

سند چشم انداز و شاخصه های اساسی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، ارائه در همایش بین المللی علوم انسانی در ایران، دانشگاه تهران، ۲۷ و ۲۸ شهریور ۱۳۸۹.

روش شناسی مهندسی نظام مالی اسلامی، ارائه در سومین همایش نواندیشی دینی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۳۰ آذر ۱۳۸۹.

ضرورت و چشم اندازهای فلسفه اقتصاد اسلامی، ارائه در نشست علمی گروه اقتصاد، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، اول دی ماه ۱۳۸۹.

آسیب شناسی ساختار انگیزشی و اخلاقی پژوهش در ایران، پذیرفته شده در همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران: سالن اجلاس سران، ۷ دی ۱۳۸۹.

مقالات منتشر نشده:

مقالات انگلیسی:

۱٫ Thorstein Veblen on Economic Man; Human Nature in the Process of Evolutionm, 2004, A paper written for a course on History of Economic Thought by Professor Mark Blaug

۲٫ The Relevancy of New Theories of the Firm to Non-profit Organizations; The Case of Transaction Cost Economics and Agency Theory, July 2004. A paper written for a course on Empirical Studies in Institutional Economics by Prof. Dr. John Groenewegen

۳٫ A Rhetorical Reading of Oliver Hart (1989)s Paper on "An Economists Perspective on the Theory of the Firm”, April 2004. A short paper written for a course on The Culture of Economics by Pro. Dr. Arjo Klamer

۴٫ Is Rhetoric a Kind of Methodology? 2004. A short paper written for a course on The Culture of Economics by Pro. Dr. Arjo Klamer

۵٫ Klamer versus McClosky , May 2004. A short paper written for a course on The Culture of Economics by Pro. Dr. Arjo Klamer

۶٫ The Universal Bogey versus the Administrative Man, May 2004. A short paper written for a course on The Culture of Economics by Pro. Dr. Arjo Klamer

۷٫ Some Moments in the Life of Homo Economicus, May 2004. A paper written for a course on The Culture of Economics by Pro. Dr. Arjo Klamer

۸٫ Description as a Foundation for Prediction in Economics , 2003. A paper written for a course on Advanced Philosophy and Methodology of Economics by Pro. Dr. Uskali Maki

۹٫ Linkages Between Theoretical Economic Models and the Reality, November 2003. A paper written for a course on Advanced Philosophy and Methodology of Economics by Pro. Dr. Uskali Maki

۱۰٫ Objectivity in Realistic Economic Models, 2003. A paper written for a course on Advanced Philosophy and Methodology of Economics by Pro. Dr. Uskali Maki

۱۱٫ The Gap Between the Model World and the Real World; Can Sugden(2002)’s Inductive Inference Fill the Gap? 2003. A paper written for a course on Advanced Philosophy and Methodology of Economics by Pro. Dr. Uskali Maki.

۱۲٫ Utility Function and Moral Sentiments, 2004. A short paper written for a course on Ethics in Economics by Pro. Dr Deirdre McCloskey.

۱۳٫ First two questions and then Homo economicus in the light of Virtue ethics, 2004. A short paper written for a course on Ethics in Economics by Pro. Dr Deirdre McCloskey.

 

۱۴٫ Virtue ethics and homo economicus, 2004. A short paper written for a course on Ethics in Economics by Pro. Dr Deirdre McCloskey.

۱۵٫ Evolutionary Approach in Economics looks like a blind Imitation of Biology ,2003. . A paper written for a course on Foundations of New Institutional Economics and Evolutionary Economics by Prof. Dr. Jack Vromen.

۱۶٫ Functional/Evolutionary Explanation in Elster (1979)’s “Ulysses and the Sirens” ,2003. A paper written for a course on Foundations of New Institutional Economics and Evolutionary Economics by Prof. Dr. Jack Vromen.

۱۷٫ The Evolution of Evolutionary Economics; A Realistic Reading of Evolutionary Economic theories ,2003. A paper written for a course on Foundations of New Institutional Economics and Evolutionary Economics by Prof. Dr. Jack Vromen.

۱۸٫ Some Philosophical Considerations on the Content of Desires; May 2004. A paper written for a course on Economic Methodology: Rationality by Prof. Dr. Willigenburgh & Uskali Maki.

۱۹٫ Objectivity in Economics; A Critical Glance at Don Ross and Fred Bennett’s “The Possibility of Economic Objectivity, July 2002.

مقالات فارسی:

ارزیابی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه

ابزارهای مالی در نظام اسلام، بهار ۱۳۸۰، طرح تحقیقاتی به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

راه های فرار از ربا، ترجمه پیوست اول کتاب بانکداری بدون ربا اثر شهید محمد باقر صدر

بررسی تطبیقی چگونگی و شرایط الحاق کشورهای در حال توسعه به گات با وضعیت کشور

مبانی فقهی سپرده

امکان پذیری بی طرفی اقتصاد، اثر دان راس و فرد بنت

بازار سرمایه، اعتبار و پول، اثر میلتون فریدمن

سخنرانی‌های علمی:

اخلاق حرفه ای تجارت ، جزیره کیش ، سالن همایش های سازمان توسعه تجارت کیش، آذر ماه ۱۳۸۸.

خانواده و اصلاح الگوی مصرف، نشست خانه خوبان، قم: آمفی تئاتر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸.

پیشرفت و عدالت ، فرصت ها و تهدیدها، پنجمین نشست کشوری ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی ، قم، مجتمع یاوران مهدی، ۴ آذر ۱۳۸۹

ضرورت و چشم اندازهای فلسفه اقتصاد اسلامی، نشست علمی گروه اقتصاد، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱ دی ماه ۱۳۸۹.

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه ها:

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان توسعه روستایی بر مبنای توسعه اسلامی-ایرانی، دانش پژوه حجه الاسلام شفیعی نژاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تجارت بین الملل از دیدگاه اسلام و بررسی تجارت خارجی افغانستان، دانش پژوه حجه الاسلام رسولی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

راهنمایی تحقیق پایانی کارشناسی با عنوان بررسی روند توسعه افغانستان از دیدگاه اسلامی با تاکید بر بخش کشاورزی، دانش پژوه محمد احسان عرفانی، موسسه اموزش عالی علوم انسانی، جامعه المصطفی العالمیه

راهنمایی تحقیق پایانی کارشناسی با عنوان بی عدالتی اقتصادی، تبعات،پیامدها و راه های برون رفت از آن با نگرش قرانی و با نگاه ویژه به افغانستان، دانش پژوه سید حسین انوری، موسسه اموزش عالی علوم انسانی، جامعه المصطفی العالمیه.

طرح های تحقیقاتی

طرح تدوین کتاب ساز وکارهای بانکداری اسلامی ،۸۹-۱۳۸۸، به سفارش جامعه المصطفی العالمیه(مجری)

طرح ممیزی اقتصاد اسلامی ،۸۹-۱۳۸۸، به سفارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (همکار طرح)

طرح تدوین مانیفست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ، ۸۹-۱۳۸۸به سفارش دفتر ریاست جمهوری ( همکار طرح)

طرح تحقیقاتی موضوع شناسی ابزارهای مالی در نظام اسلام، بهار ۱۳۸۰، به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

طرح ترجمه کتاب حقوق و اقتصاد ( مجری طرح)

طرح معجم موضوعی اقتصادی قران مجید ( همکار طرح)

طرح ترجمه کتاب المصارف الاسلامیه ( استاد ناظر)

طرح ترجمه کتاب بهره در اقتصاد اسلامی : شناخت ربا ( استاد ناظر)

طرح بررسی تطبیقی دو ترجمه از کتاب توسعه به مثابه آزادی (استاد ناظر)

?????????????????????????????????????????????????????????[/caption]  

انتهای پیام/

کد خبر : 73440
تاريخ ثبت خبر : 13 مرداد 1397
ساعت بارگزاری خبر : 10:05
برچسب‌ها:, , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)